Vätternrundan 2020 inställd

Vätternrundan 2020 är inställd. Under torsdagen kom beskedet från Vätternrundans styrelse om att alla lopp under deras cykelvecka 2020 kommer att ställas in. Även om det inte var oväntat så skakade beskedet om Cykelsverige ganska rejält.

Organisationen bakom Vätternrundans har de senaste veckorna jobbat stenhårt för att titta på tänkbara alternativ, men med tanke på arrangemangets storlek och komplexitet har man kommit fram till att det enda rimliga alternativet är att ställa in Vätternrundan 2020. Att senarelägga loppet till ett annat datum anser man inte som en möjlig lösning.

Gunilla Brynell-Johansson, VD, Vätternrundan. Foto: Micke Fransson

I en pressrelease säger Vätternrundans VD Gunilla Brynell-Johansson

– Vi står inför en situation som ingen riktigt kan överblicka just nu. Osäkerheten är oerhört stor kring när livet kan börja återgå till det normala igen.

– I det läget har vi ett ansvar att ge besked om hur vi ser på vårt arrangemang. Vi ser att vi inte kan gå vidare och planera för Vätternrundan, som situationen ser ut. Det finns en kritisk tidpunkt för när vi måste fatta ett beslut och där är vi tyvärr nu.

Gunilla Brynell-Johansson, VD Vätternrundan

Vad händer med min anmälan?

För dem som anmält sig till något av årets lopp så får man tillbaka halva anmälningsavgiften. Det går däremot inte att flytta fram sin anmälan och nyttja den under 2021 istället.

Med tanke på att Vätternrundan har stora löpande kostnader under året samt det faktum att många av de ideella organisationer (många barn- och ungdomsidrottsklubbar) som hjälper till under rundan är helt beroende av den intäkt som rundan ger, så tycker vi att det är en helt rimlig lösning. Enligt pressreleasen ska det också finnas möjlighet att efterskänka hela sin startavgift om man önskar göra det för att stötta rundan och säkerställa att den ska kunna leva vidare. På Vätternrundans hemsida finns en detaljerad genomgång av vart pengarna går.

– Det känns förstås oerhört tråkigt att vi har tvingats fatta det här beslutet. Men nu satsar vi allt för att göra nästa års cykelvecka till den bästa någonsin. Och vi hoppas att alla cyklister och samarbetsparter hänger med oss i det arbetet.

Gunilla Brynell-Johansson

En Svensk Klassiker?

För de som kör Vätternrundan som en del av en svensk klassiker kommer det lugnande beskedet att nästa års runda kommer att kunna räknas in i 2020 års klassiker.

Vi sällar oss till kören som tycker att det är ett tråkigt men riktigt beslut att ställa in Vätternrundan 2020. Det känns såklart tungt nu, men vi kommer igen!

Länk till pressmeddelandet hittar du här.

I skrivande stund jobbar vi för fullt med att producera ett extraavsnitt av Cykelwebbenpodden där vi snackar lite mer om den inställda rundan, men vi fokuserar desto mer på hur man håller uppe peppen och motivationen i dessa osäkra tider! Vi uppdaterar med länk här så snart det är klart!

**Uppdatering**

Vi har nu släppt en extrapodd om detta som du hittar här.

Mer läsning relaterad till Vätternrundan:

Vätternrundans hemsida

Tidningen Cykla

Kommentera