Nytt för 2015: Vätternrundan byter håll. För de snabbaste.

vatternrundan5
De snabbaste cyklisterna i Vätternrundan genomför loppet på mellan 7– 9 timmar. Som ett led i Vätternrundans säkerhetsarbete har man tidigare år lyft ut några av de cyklister som kör fortast för att starta senare. Detta för att minska antalet omkörningar av andra cyklister som är ett av de största riskmomenten under loppet. Cirka 1000 cyklister har erbjudits möjlighet att starta senare i dessa snabbgrupper.
Nu tar organisationen detta ett steg längre när de i år låter dessa 1000-talet snabbare cyklister köra loppet i motsatt riktning.

“- Vi har fått mycket kritik genom åren från olika typer av deltagare i loppet. De som vill rulla lugnt har klagat på att det hetsas för mycket från snabbgrupperna, samtidigt som snabbgrupperna ogärna saktar in för långsammare cyklister. Det här är vårt sätt att lösa konflikten. Nu möjliggör vi även för alla tiotusentals motionärer att bättre få se de snabbaste cyklisterna när de susar fram mot sina mål.
Det som eventuellt kan kännas lite negativt för motionärerna är att vi kommer att tvingas prioritera snabbgrupperna på sträckan mellan Motala och Medevi. Det kommer att innebära att motionärerna, som då nästan är framme vid mål, får vänta på att bli framslussade tills snabbgrupperna passerat. Vi tror dock att den stora majoriteten av dessa kommer att förstå varför vi gör detta och acceptera att deras tider kanske blir 30-45 minuter längre i år än de hade blivit förra året. För allas säkerhet.”

 

Låter den nytillträdde marknadsdirektören Johan Alexandersson hälsa.

 

Logga in på ditt konto på Vätternrundan för att se vilket håll på du ska cykla 2015: www.vatternrundan.se

Kommentera